گنجینه ی شعر و ادب
گزیده ای از شعر و زندگینامه ی شاعران از گذشته تا امروز ( زیباترین اشعار شاعران ) و فعالیت های مدرسه  
لینک دوستان + همکاران محترم
امکانات وبلاگ
 دانش آموزان عزیزم :

برای استفاده از مطالب بیش تر،به وبلاگ های دیگرم سر بزنید.


وبلاگ اصلی،گنجینه ی شعر و ادب : http://ganjineh220.blogfa.com


     

تدریس پایه ششم  دبستان :

   

http://tadris6.blogfa.com

تدریس مطالعات اجتماعی ششم دبستان : http://tadris220.blogfa.com

تدریس فارسی پنجم دبستان : http://tadris5.blogfa.com

مشاعره و چکامه های زیبا :    http://ganjineh92.blogfa.com
                                          

                                          موفّق و سربلند باشید ـ دبیر ادبیات 


[ 92/05/15 ] [ 16:30 ] [ طاهره مسجدی ]
[ 93/04/08 ] [ 7:33 ] [ طاهره مسجدی ]

اشعار حفظی کلاس پنجم « پروین» و « مولوی » برای  مشاعره ـ حافظ و دیگر شاعران 

سال تحصیلی  ۹۳ ـ ۹۲


۱ ـ بسم الله الرحمن الرحیم / هست کلیدِ درِ گنجِ حکیم (نظامی گنجوی) 
۲ ـ برگِ درختانِ سبز، در نظرِ هوشیار/هر وَرَقَش دفتریست معرفت کردگار (سعدی)

۳ـ تا تو نگاه می کنی کارمن آه کردن است/ای به فدای چشمِ تو این چه  نگاه کردن است؟(شهریار)   


ادامه مطلب
[ 92/11/21 ] [ 17:32 ] [ طاهره مسجدی ]

مصاحبه با دختر کوچولوی مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی عدالت (وابسته به 

دانشگاه اصفهان) ادامه مطلب
[ 92/11/08 ] [ 21:1 ] [ طاهره مسجدی ]
تکلیف دانش آموزان عزیزم برای جلسه ی نهم :  چهارشنبه 21 / 12 / 92

برگه تمرین فارسی را خانم کاظمی به شما می دهند 

آن را جواب دهید و بیاورید.

موارد زیر را  امتحان می گیرم :

فعل ـ مصدر ـ بن ماضی ـ بن مضارع ـ فعل امر ـ فعل نهی 

شناسه و انواع فعل ماضی ( ساده ـ استمراری ـ بعید ـ نقلی ـ 

التزامی )

کتاب فارسی « واله »  را  ییاورید.

20 بیت شعر را حفظ باشید.(حافظ ـ ابوسعید ابوالخیر ـ سعدی)


                                                 موفق باشید  ـ دبیر ادبیات       

           


ادامه مطلب
[ 92/09/02 ] [ 14:1 ] [ طاهره مسجدی ]
تکلیف دانش آموزان عزیزم برای جلسه ی پانزدهم : دوشنبه  19 / 12 / 92

دانش آموزی که تمایل دارد موضوعی را به انتخاب خودش 

تدریس کند. تمرینات کتاب مبتکران را سر کلاس حل می کنیم.

برگه تمرین فارسی را خانم کاظمی به شما می دهند آن را

جواب دهید و بیاورید.

تاریخ ادبیات (شاعران و نویسندگانی که سر کلاس توضیح دادم ) را 

از شما می پرسم.

موارد زیر را مطالعه کنید :

دستور زبان فارسی : 

بن فعل ماضی و بن فعل مضارع را بلد باشید.

نهاد (نهاد اجباری ـ نهاد اختیاری) ـ گزاره ـ اجزای گزاره(مفعول ـ متمّم ـ مسند)

فعل اسنادی (ربطی) و فعل غیر اسنادی (غیر ربطی)

مُسنَد ـ مسندالیه [صفحات 8 ـ 9 ـ 10 ]

آرایه های ادبی : 

تشخیص ـ واج آرایی ـ تکرار ـ تضاد ـ مراعات النظیر ـ کنایه ـ مبالغه ـ

ضرب المثل ـ تشبیه ـ اضافه ی تشبیهی ـ تضمین ـ تلمیح ـ تخلّص ـ

موقوف المعانی ـ سجع ـ جناس

صفحات 1 تا 6 جزوه ی فارسی این موارد توضیح داده شده [از شماره ی

1 تا شماره ی 17 یعنی از  آرایه ی  تشخیص تا جناس را بخوانید.]

نکته های املایی : [هم خانواده ـ مترادف ـ مخفّف ـ متّضاد]

کلمات هم خانواده و مثال های جدول هم خانواده ها 

پایین صفحه ی 27  جزوه ی فارسی این مورد توضیح داده شده

کلمات مترادف و مثال های واژه های مترادف را بخوانید.

صفحه ی 28 جزوه ی فارسی این مورد توضیح داده شده. 

                                                                                                             موفق باشید  ـ دبیر ادبیات                                                                      


ادامه مطلب
[ 92/09/02 ] [ 13:19 ] [ طاهره مسجدی ]
دانش آموزان عزیزم  در کلاس « پروین » از این پس :

شنبه ها : دفتر املا ـ دفتر انشا و دفتر نکته های فارسی را بیاورید...

یکشنبه ها :دفتر نکته های فارسی ـ کتاب بخوانیم و بنویسیم  ـ کتاب های

کمکی (گاج ـ واله ـ مبتکران ـ اندیشمند و ...) را بیاورید ...

سه شنبه ها : دفتر نکته های فارسی و کتاب بخوانیم را بیاورید. 


دانش آموزان عزیزم :  شنبه :  24/ 12 / 92 

املا نمی گیرم. دفتر انشا را بیاورید تا یک موضوع سر کلاس به 

شما بدهم و شما درباره ی آن بنویسید.

جزوه ی درس فارسی را بیاورید و موارد زیر را به صورت شفاهی

از همه ی دانش آموزان می پرسم :

نکته های فارسی :

تعریف جمله ـ انواع جمله ـ موصوف و صفت ـ مضاف و مضاف الیه

تعریف فعل ـ انواع زمان فعل ـ شناسه ـ مصدر ـ بن فعل ـ 

بن ماضی ـ بن مضارع ـ انواع فعل ماضی ـ انواع فعل مضارع ـ

فعل آینده ـ تعریف قید و انواع قید ـ  تعریف حرف و انواع حرف

در فارسی ( اضافه ـ ربط ـ نشانه مفعول ) 

دستور زبان فارسی : 

نهاد (نهاد اجباری ـ نهاد اختیاری) ـ 

گزاره ـ اجزای گزاره(مفعول ـ متمّم ـ مسند)

فعل اسنادی (ربطی) و فعل غیر اسنادی (غیر ربطی)

مُسنَد ـ مسندالیه

آرایه های ادبی : 

تشخیص به همراه مثال ـ تضاد به همراه مثال  ـ ضرب المثل 

به همراه همه ی مثال های ضرب المثل 

نکته های « املایی » شامل موارد زیر :

کلمات هم خانواده و مثال های جدول هم خانواده ها 

کلمات مترادف و مثال های واژه های مترادف را بخوانید.

کلمات متضاد و مثال های واژه های متضاد را بخوانید.

کلمات دوتلفظی  و مثال های واژه های دوتلفظی  را بخوانید.

کلمات معادل و مثال های واژه های معادل را بخوانید.

کلمات مخفّف  و مثال های واژه های « مخفّف » را بخوانید.

کلمات هم نویسه و مثال های واژه های هم نویسه را بخوانید.

کلمات هم آوا  و مثال های واژه های هم آوا را بخوانید.

کلمات جمع  و مثال های واژه های جمع  و جدول جمع مکسّر

را بخوانید.


دانش آموزان عزیزم :  یکشنبه  :  25 / 12 / 92 

موارد زیر را به صورت کتبی امتحان می گیرم :

تعریف جمله ـ انواع جمله ـ موصوف و صفت ـ مضاف و مضاف الیه

تعریف فعل ـ انواع زمان فعل ـ شناسه ـ مصدر ـ بن فعل ـ 

بن ماضی ـ بن مضارع ـ انواع فعل ماضی ـ انواع فعل مضارع ـ

فعل آینده ـ تعریف قید و انواع قید ـ  تعریف حرف و انواع حرف

در فارسی ( اضافه ـ ربط ـ نشانه مفعول ) 

دستور زبان فارسی : 

نهاد (نهاد اجباری ـ نهاد اختیاری) ـ 

گزاره ـ اجزای گزاره(مفعول ـ متمّم ـ مسند)

فعل اسنادی (ربطی) و فعل غیر اسنادی (غیر ربطی)

مُسنَد ـ مسندالیه

آرایه های ادبی : 

تشخیص به همراه مثال ـ تضاد به همراه مثال  ـ ضرب المثل 

به همراه همه ی مثال های ضرب المثل 

نکته های « املایی » شامل موارد زیر :

کلمات هم خانواده و مثال های جدول هم خانواده ها 

کلمات مترادف و مثال های واژه های مترادف را بخوانید.

کلمات متضاد و مثال های واژه های متضاد را بخوانید.

کلمات دوتلفظی  و مثال های واژه های دوتلفظی  را بخوانید.

کلمات معادل و مثال های واژه های معادل را بخوانید.

کلمات مخفّف  و مثال های واژه های « مخفّف » را بخوانید.

کلمات هم نویسه و مثال های واژه های هم نویسه را بخوانید.

کلمات هم آوا  و مثال های واژه های هم آوا را بخوانید.

کلمات جمع  و مثال های واژه های جمع  و جدول جمع مکسّر

را بخوانید.
ادامه مطلب
[ 92/09/01 ] [ 15:5 ] [ طاهره مسجدی ]
دانش آموزان عزیزم  در کلاس « مولوی » از این پس :

یکشنبه ها :دفتر نکته های فارسی ـ کتاب بخوانیم و بنویسیم ـ 

کتابکمکی(گاج)را بیاورید ...

سه شنبه ها :دفتر نکته های فارسی و کتاب بخوانیم را بیاورید 

دفتر املا ـ دفتر انشا و دفتر نکته های فارسی را بیاورید...


دانش آموزان عزیزم :  یکشنبه  :  25 / 12 / 92 

موارد زیر را به صورت کتبی امتحان می گیرم :

تعریف جمله ـ انواع جمله ـ موصوف و صفت ـ مضاف و مضاف الیه

تعریف فعل ـ انواع زمان فعل ـ شناسه ـ مصدر ـ بن فعل ـ 

بن ماضی ـ بن مضارع ـ انواع فعل ماضی ـ انواع فعل مضارع ـ

فعل آینده ـ تعریف قید و انواع قید ـ  تعریف حرف و انواع حرف

در فارسی ( اضافه ـ ربط ـ نشانه مفعول ) 

دستور زبان فارسی : 

نهاد (نهاد اجباری ـ نهاد اختیاری) ـ 

گزاره ـ اجزای گزاره(مفعول ـ متمّم ـ مسند)

فعل اسنادی (ربطی) و فعل غیر اسنادی (غیر ربطی)

مُسنَد ـ مسندالیه

آرایه های ادبی : 

تشخیص به همراه مثال ـ تضاد به همراه مثال  ـ ضرب المثل 

به همراه همه ی مثال های ضرب المثل 

نکته های « املایی » شامل موارد زیر :

کلمات هم خانواده و مثال های جدول هم خانواده ها 

کلمات مترادف و مثال های واژه های مترادف را بخوانید.

کلمات متضاد و مثال های واژه های متضاد را بخوانید.

کلمات دوتلفظی  و مثال های واژه های دوتلفظی  را بخوانید.

کلمات معادل و مثال های واژه های معادل را بخوانید.

کلمات مخفّف  و مثال های واژه های « مخفّف » را بخوانید.

کلمات هم نویسه و مثال های واژه های هم نویسه را بخوانید.

کلمات هم آوا  و مثال های واژه های هم آوا را بخوانید.

کلمات جمع  و مثال های واژه های جمع  و جدول جمع مکسّر

را بخوانید.
ادامه مطلب
[ 92/09/01 ] [ 15:1 ] [ طاهره مسجدی ]

دستور زبان فارسی:

جمله : کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که پیامی را از یک شخص به دیگران

می رساند.

جمله از نظر پیام و مفهوم یا شیوه ی بیان :

1 ـ خبری : خبری را به ما می رساند. (علامت این نوع جمله ( .) می باشد.)

2 ـ امری : کاری را درخواست می کند. (علامت این نوع جمله ( . ) می باشد.)


ادامه مطلب
[ 92/08/30 ] [ 18:23 ] [ طاهره مسجدی ]

فعل گذر و ناگذر :

در صورتی که معنی جمله تنها با نهاد و فعل کامل شود 

به فعل آن جمله ناگذرمی گویند و در صورتی که علاوه بر

نهاد، به مفعول هم نیازمند باشد به آن فعل گذرا می گویند.

 


ادامه مطلب
[ 92/08/30 ] [ 18:20 ] [ طاهره مسجدی ]

دیدار حضوری اولیای محترم با دبیر ادبیات ـ املا و انشای فرزندان شما،

در دفتر مدرسه 

برای آگاهی شما (اولیای محترم) از وضعیّت درس فرزندانتان در این دو 

روز  در مدرسه پاسخگوی شما عزیزان هستم :

شنبه ها از ساعت  12 تا  45 : 12 

سه شنبه ها از ساعت 9 تا 10 

دبیر ادبیات ـ املا و انشای فارسی                یکشنبه  28 / 7 / 92 

[ 92/08/03 ] [ 22:16 ] [ طاهره مسجدی ]
جلسه ی اول  : شنبه 9 شهریور 92

جلسه ی دوم : یکشنبه 10 شهریور 92

جلسه ی سوم : سه شنبه 12 شهریور 92

جلسه چهارم : چهارشنبه 13 شهریور 92

جلسه پنجم : پنجشنبه 14 شهریور 92

جلسه ششم : شنبه 16 شهریور 92

جلسه هفتم : یکشنبه 17 شهریور 92

جلسه هشتم : دوشنبه 18 شهریور 92

جلسه نهم : سه شنبه 19شهریور 92

جلسه دهم : چهارشنبه 20 شهریور 92

جلسه یازدهم : پنج شنبه 21 شهریور 92  « امتحان پایان دوره »

دانش آموزان عزیزم : در پایان 10 جلسه،امتحانی از تمام نکته های گفته شده

 در سرکلاس می گیرم. امتحان در روز پنج شنبه 21 / 6 / 92

موفق باشید ـ دبیر ادبیات  10/ 6 / 92

ادامه ی جلسات فوق برنامه (تیزهوشان) ادبیات فارسی :

از اوایل آذرماه  هر دوشنبه ساعت   30 : 13  تا 45 : 15 

موفق باشید دانش آموزان گلم ـ دبیر ادبیات فارسی 10 / 7 / 92


مطالب هر جلسه + برگه تمرین های هر جلسه

مطالب جلسه ی اول : شنبه 9 شهریور 92

دستور زبان فارسی:

جمله : کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که پیامی را از یک شخص به دیگران

می رساند.

جمله از نظر پیام و مفهوم یا شیوه ی بیان :

1 ـ خبری : خبری را به ما می رساند. (علامت این نوع جمله ( .) می باشد.)

2 ـ امری : کاری را درخواست می کند. (علامت این نوع جمله ( . ) می باشد.)

3 ـ پرسشی : سؤالی را مطرح می کند. (علامت این نوع جمله ( ؟ ) می باشد.)

4 ـ عاطفی : یکی از عواطف انسان مانند: تعجّب،تأسف،آرزو،دعا،نفرین و ... را بیان

 می کند.(علامت این نوع جمله ( ! ) می باشد.)


ادامه مطلب
[ 92/06/31 ] [ 23:4 ] [ طاهره مسجدی ]

هفت‌ خان در شاهنامه ی  فردوسی هفت مرحله ی دشواری بودند که

رستم و اسفندیار طی کردند.

کیکاووس در دژی در مازندران اسیر است. رستم به نجاتش می‌رود و در 

راه از هفت بلا جان سالم به در می‌برد.[ 92/06/31 ] [ 21:50 ] [ طاهره مسجدی ]
[ 92/06/29 ] [ 19:25 ] [ طاهره مسجدی ]

شعر « ای زبان فارسی ای در دریای دری » از غلامعلی حدّاد عادل  از کتاب 

زبان فارسی ششم ابتدایی حذف شد.


سال قبل، شعری از  غلامعلی حدّاد عادل در کتاب فارسی ششم ابتدایی 

درج شده بود و در آن « تبریز » جزو قلمرو زبان فارسی محسوب شده بود 

که این شعر امسال حذف شد.


سال گذشته این شعر با انتقادهای فراوانی مواجه شد. 

امسال این شعر از متن کتاب فارسی ششم حذف شده و به پشت جلد کتاب 

انتقال یافته است.در شعر چاپ شده‌ی پشت کتاب نیز بیتی که کلمه "تبریز" 

در آن آمده بود حذف شده است.

[ 92/06/28 ] [ 21:38 ] [ طاهره مسجدی ]

آشنایی با شخصیت های ذکر شده در کتاب فارسی ششم ابتداییدریافت فایل


[ 92/06/26 ] [ 20:13 ] [ طاهره مسجدی ]

آمپاس : از واژه آلمانی Engpass در فارسی وارد شده که به معنای « تنگنا » 

می باشد.مترادف انگلیسی آن Bottleneck می باشد. 


آمپاز ( آمپاس ) :  تلفظ عامیانه کلمه انگلیسی Impasse هست.

Impasse به این معنی است :دشواری،تنگنا،وضعیت بُغرَنج ،حالتی که از آن رهایی 

نباشد.

بنابراین « تو آمپاز ماندن » رو به معنی « در تنگنا قرار گرفتن » می توان تعبیر کرد.


ضرس : (فرهنگ فارسی معین) 

(ض ) [ ع . ] (اِ.) دندان آسیا. ج . اضراس ، ضروس ؛ به ~ قاطع از روی یقین ،

« با کمال اطمینان »


املای صحیح ضرس قاطع :

بعضی به اشتباه می نویسند ( ضرث ـ زرث ـ زرص ـ ... ) قاطع،اما صحیحش

هست : ضرس قاطع

ضرس به تنهایی یعنی دندان آسیا 

« به ضرس قاطع » یعنی « به یقین »لوقوز (Loghoz) : به معنای «پرادعایی کردن» و تلویحا به معنای «چاخان کردن»


و «خالی بستن» و املای صحیح آن «لغز» و فعل آن «لغز خواندن» است.
قُمپز : به معنای «ادعای پوچ» و معادل لغت های انگلیسی «Boast» و 


«Bullshit» و « قمپز در کردن » به معنای «دعوای دروغین کردن » است.ان قلت : به معنای «بیان اشکال و ایراد بر مطلب و سخنی » و گاهی به معنی 


« به نوعی گیر دادن » 
است.


 

این واژه،اصطلاحی عامیانه است.این واژه به «فرهنگ واژه یاب» وارد نشده 


است و بنابر شواهد؛ به تازگی به «لغت نامه ی دهخدا» اضافه شده است و 


هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است.


توضیح بیشتر آن که «لُغُز» و «قُمپُز» تلویحا هم معنی است.   مَغلَطه :

    لغت نامه دهخدا

   مغلطه. [ م َ ل َ طَ / طِ ] (از ع ، اِ) کلامی که مردمان بدان در غلط و اشتباه افتند. 

    (از ناظم الاطباء).

 

فرهنگ فارسی معین

(مَ لَ طِ) [ ع . مغلطة ] (اِ.) سخنی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد.

 

فرهنگ لغت عمید

(اسم) [عربی: مغلطَة، جمع: مغالیط] (maqlate) سخنی که کسی را به غلط و

 اشتباه بیندازد.

 

شائبه : ( اسم ) 1 - ( اسم ) مونث شایب . 2 - ( اسم ) عیب وصمت . 3 - شک گمان
جمع : شوایب ( شوائب ) 


لغت نامه دهخدا : ( شائبه )
حادثه ٔ دوران . (لغت نامه ٔ مقامات حریری ). هول . (اقرب الموارد).
    آمیختگی . (آنندراج ). آمیزش . (منتهی الارب ). ||
    آمیزش چیز بد در چیز بهتر. (غیاث ). آلودگی . (منتهی الارب ). || 
    عیب . (از اقرب الموارد). || 

[ 92/05/08 ] [ 21:15 ] [ طاهره مسجدی ]

همکاران ارجمنددبیران بزرگوار ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی اول :

در خصوص کتاب فارسی سال اول دوره متوسطه ی اول 


کتاب،همان کتاب گذشته می باشد و تغییرات تنها در چینش دروس بوده.ادامه مطلب
[ 92/05/02 ] [ 12:14 ] [ طاهره مسجدی ]

 اشعار زیبای آقای فاضل نظری :


 

شعری زیبا از فاضل نظری :

 

از باغ می برند چراغانی ات کنند

 تا کاج جشن های زمستانی ات کنند 


2 ـ   پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار

      تنها به این بهانه که بارانی ات کنند 


3 ـ  یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

      این بار می برند که زندانی ات کنندادامه مطلب
[ 92/04/25 ] [ 2:1 ] [ طاهره مسجدی ]

92  نمره ی پایانی درس ادبیات فارسی اول دبیرستان امتحان خرداد ماه

19 : آرزو یوسفی

19 : نرجس

20  : مریم

20  : نسیم

12 : فاطمه

20 : زهرا

20 : فائزه

20 : مائده

13/5  : راضیه


دانش آموزان عزیزم  با توجه به اینکه نمره ی پایانی شما بیش تر از نمره ی

مستمر تان می باشد مستمر شما را اضافه می کنم...

( 17 / 3 / 92 )  


ادامه مطلب
[ 92/02/20 ] [ 16:0 ] [ طاهره مسجدی ]

تکلیف عید(درس ادبیات و انشا)

دانش آموزان محترم کلاس دوم راهنمایی :

در ایّام عید ، ابیات زیر را ، که در زنگ های  ادبیات و انشا در کلاس،هر جلسه

چند بیت را حفظ نمودیم فراموش نکنید و به خاطر بسپارید :

 

 

ابتدا  ابیات  زیبای دیوان حافظ ،که از هر غزل بیت های مشهور  آن  را  که در کلاس

از روی دیوان خواجه حافظ  مورد بررسی قرار دادیم  و  حفظ نمودیم  را  در این

قسمت مشاهده می کنید :

 

 

غزل ۱ :

 

۱ ـ  الا  یا ایها الساقی    ادر  کاسا  و    ناولها  

                      که  عشق  آسان نمود اول ولی افتاد  مشکل‌ها


 ۲ ـ به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید       

                       ز  تاب جعد مشکینش چه خون افتاد  در دل‌ها
ادامه مطلب
[ 91/12/29 ] [ 19:54 ] [ طاهره مسجدی ]
خواجه حافظ شیرازی : قرن هشتم  

 


 

 
ادامه مطلب
[ 91/12/29 ] [ 14:12 ] [ طاهره مسجدی ]

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه پنجم ابتدایی برای شما عزیزان 

فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.


سوالات امتحانات هماهنگ سال پنجم
ریاضی-نوبت صبحریاضی-خردادماه

سوالات امتحانات مدارس سال پنجم

 پیک ها و آدینه ها
پیک آدینه ش 17 (جدید)پیک آدینه ش 18 دبستان پاشایی بندر انزلی (جدید)
آدینه شماره 17 ریاضی آزمون درخانه تکلیف آدینه بهمن 92 (جدید)
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی تکلیف آدینه معرفت هستی پیک آدینه ریاضی ش 14  
پیک آدینه شماره 12  کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8  پیک شماره 15 ریاضی-هفته اول بهمن 92 
آزمون در خانه (27 آبان)آدینه شماره 11 -آذرماه سنجش ماهانه آبانماه با پاسخ 

 ریــــــاضیات
المپیاد 92 آزمون ریاضی (جدید)
نمونه سوال تیزهوشان- مبحث عدد نویسی  نمونه سوال دی ماه  آزمون اعداد اعشاری 
آزمون تیزهوشان (کلیه دروس) آزمون مباحث جمع و تفریق عددهای مخلوط- مفهوم هکتار- نسبت و تناسب نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسر 
پیک شماره 11 دیماه 92 
پیک آدینه شماره 12 دیماه 92 
آزمون از صفحه 45 تا72 
آدینه شماره 10 
آدینه شماره 13 
آزمون از نسبت تا درصد 
تکلیف ترمیمی تا آخر صفحه ی 10 
پیک شماره 10 دیماه 
جمع وتفریق اعداد اعشاری- آخر دی ماه 
آزمون مبحث نسبت 
آزمون عدد مرکب 
آزمون ریاضی
آدینه شماره 7 پیک آدینه شماره 8 
پیک آدینه شماره 9 
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5 آدینه شماره 6 
کار در کلاس - نسبت و تناسبآدینه شماره 2 آدینه شماره 3 
اعداد مرکب-کار در کلاس آدینه شماره 8 کار در کلاس 8و9 
فعالیت پایان هفته سوالات امتحانی 
آدینه 20 آذرماه 92 
کار در کلاس شماره 2 و 3آزمون ریاضی آذر 
آزمون ریاضی پایان آبان 92 
فعالیت پایان هفته (آدینه)سوالات ریاضیریاضی-مبحث بخش پذیری
ریاضی-نوبت اول(1)ریاضی-نوبت اول(2)ریاضی
ریاضی(1)ریاضی(2)ریاضی(3)


 علــــــــوم تجربــــی
آزمون مبحث نور و رنگ سوالات تستی 
آزمون علوم 3 آزمون آذرماه 92 آزمون بخش تاریخچه زمین 
نمونه سوالات آزمون تا آخر دی ماه آزمون تا آخر دی ماه نمونه ی دوم 
آزمون علوم آبان 
آزمون درخانه آزمون مرحله ای علوم -اردیبهشت ۹۲


 تـــاریــخ و مدنی
آزمون جغرافی شماره ی 9 (نقشه ترکیه) 

آزمون جغرافی درس های 5و6 آزمون مدنی درس های 3و4 کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8  
آزمون جفرافی جغرافی نوبت اول-دیماه 92 آزمون تاریخ درس های 5و6 
آزمون جغرافی 
آزمون تاریخ شماره 3 آزمون مدنی شماره 2 
نمونه سوالات تاریخ آزمون جغرافی شماره 3 
تاریخ و مدنی آذر92 
نمونه سوالات مدنی 
آزمون تاریخ و مدنی آبان آزمون جغرافی آبان 


 هدیــه های آسمانی
نمونه سوال 
سی سئوال تستی برای داوطلبان مدارس راهنمایی نمونه (جدید)

  فارسی
آزمون عملکردی املا دی ماه 92 


آزمون عملکردی املا-دیماه 92 املای کامل کردنی درس 11 تا 14 
آزمون بخوانیم درس 5تا 14 -دیماه 92 
سوالات بنویسیم(فروردین ماه) آزمون دروس 7تا 9 بنویسیم
آزمون املای فارسی 

سوالات بخوانیم و بنویسیم-1سوالات بخوانیم و بنویسیم-2نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم 
نگارش فارسیفارسی(1)فارسی(2)
فارسی(3)فارسی(4)انشاء(1)
انشاء(2)انشاء(3)
[ 91/12/23 ] [ 8:0 ] [ طاهره مسجدی ]

و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من  آغاز 


می‌شود ...  ( دکتر قیصر امین پور)

 

 
ادامه مطلب
[ 91/12/22 ] [ 21:21 ] [ طاهره مسجدی ]

الف) زبان شناسی 4نمره

1-    تفاوت های  میان گفتار و نوشتار را بنویسد.(دو مورد)1

2-    تمایز زبان و گفتار را با جدول ضرب و عمل ضرب مقایسه کنید.1


ادامه مطلب
[ 91/12/19 ] [ 14:28 ] [ طاهره مسجدی ]

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه سوم ابتدایی برای 

شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.


 ریــــــاضیات
المپیاد علمی (جدید)آزمون مداد کاغذی فصل ششم (جدید)
تکلیف آدینه (جدید)پیک هفته اول اسفند (جدید)پیک هفته اول اسفند (جدید)
ارزشیابی ریاضی-بهمن ماه سوالات فصل دوم-تیزهوشان تکلیف هفته اول اسفند ماه (جدید)
خاصیت های ضرب-درس سوم ازفصل چهارم سوالات تستی تیزهوشان-فصل اول آزمون ریاضی
تکلیف آدینه-معرفت هستی پیک آدینه درس 2 فصل4 ریاضی(امید مهر)-ضرب عددهای یک رقمی پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
آزمون دیماه92 آزمون دیماه 92تکلیف پایان هفته ، شماره ی 18 
تکلیف هفتگی بهمن 92 آموزش جدول ضرب آسانآزمون دیماه 92 
حل مساله با راهبرد درس دوم ازفصل چهارم-ضرب پیک آدینه شماره 14 فصل3
پیک آدینه شماره 12 دیماه 92آزمون فصل اول آزمون علمی ناحیه 4
تکلیف ریاضی،اجتماعی و فارسی دیماه 92تکلیف پایان هفته شماره 12تکلیف هفته اول دی ماه
تمرین ضرب آذرماه  درس3 فصل 3فصل 3
تکلیف آدینهدروس 2و3 فصل 3تکلیف هفته چهارم آذرماه 
آدینه شماره 7 آزمون آذر 92آدینه 20 آذرماه 92 
آدینه شماره 4 آدینه شماره 5آدینه شماره 6 
آدینه شماره 1 
آدینه شماره 2
آدینه شماره 3 
تکلیف پایان هفتهتمرین برای درس1 فصل 3 نمونه سوال مبحث-محور اعداد 
آزمون ریاضی نمونه سوال امتحانی 
فصل دوم آبان 92 
تکلیف هفتگی تکلیف آدینه آبان 92آزمون فصل دوم آبان ماه 
آزمون فصل یک آزمون مبحث کسر توضیحات و نمونه سوال درس اول ازفصل دوم-معرفی عددهزار  
تکلیف هفته دوم آبان ماه ارزشیابی ریاضی آبان 92  آزمون ریاضی فصل اول مهرماه ۹۲  
توضیحات و نمونه سوال درس چهارم ازفصل دوم- عددهای تقریبی آزمون ریاضی فصل دوم آبان ماه آزمون ریاضی فصل دوم- آبان ماه ۹۲  
ساعتمفهوم کسر و مقایسه کسرها توضیحات و نمونه سوال درس دوم از فصل دوم 
اندازه گیری طول،متر و کیلومتر  اندازه گیری پاره خط و محیط آزمون عملکردی جرم و واحد آن کیلوگرم  
آزمون ریاضی (3)سوالات تستی آموزش کسر کیلوگرم و گرم 
نمونه سوالات اعداد اول و تناسبآزمون ریاضی (1) آزمون ریاضی (2)
آزمون ریاضی نوبت دوم آزمون ریاضی نوبت دوم پایه سومنمونه سوال تا پایان توان
ریاضیریاضیریاضی
  
علوم تجربــــی
آزمون نوبت اول آزمون علوم (جدید)سولات درس 7-8-9  (جدید)
آزمون عملکردی علوم ،جدول کلمات تستی تا پایان فصل هفتم نمونه سوال نیرو (1) و (2) 
سوالات تستی دیماه 92  سوال علوم درس زندگی ما وآب 
نمونه سوال 
سؤالات بخش یک  نمونه سوال آذر 92 
سوالات و نکات کلیدی درس اول-ابزارهای مهم جمع آوری اطلاعات چیست؟ آزمون علوم آزمون عملکردی-مهر92  
نکات درس 3 -مواد اطراف ما مجموعه سوالات علوم - فصل 1،2،3 سوالات و نکات کلیدی درس دوم
نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها (2)نمونه آزمون عملکردی- فصل خوراکی ها(3)
علوم


  فارسی
آزمون عملکردی درس 12  سوالات بخوانیم و بنویسیم 
تمرین املا درس8 
دی ماه 92 
آزمون دیماه 92 
آزمون بنویسیم- آذر 92 تمرین املادرس 1 تا 8 
آزمون فارسی 
آزمون عملکردی-درس اول( محله ی ما )آزمون عملکردی فارسی 
نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم 
آزمون عملکردی درس اول همراه با املای درسآزمون عملکردی درس شعر رنگین کمانبخوانیم
فارسیبنویسیمبخوانیم


  هدیه های آسمانی
آزمون هدیه آبان 
هدیه های آسمانیهدیه آسمانی دیماه 92 


  تعلیمات اجتماعی
آزمون عملکردی مطالعات اجتماعی

سوالات آبان ماه 92 نمونه سوال با پاسخ 
سوالات تعلیمات اجتماعی 2 
ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ هفتم سوالات اجتماعی  آزمون عملکردی 
نمونه آزمون عملکردی مطالعات درس اولتعلیمات اجتماعیاجتماعی
[ 91/12/19 ] [ 8:58 ] [ طاهره مسجدی ]


شعر : صبر خدا 

 
عجب صبري خدا دارد !
 

اگر من جاي او بودم .


همان يك لحظه اول، كه اول ظلم را مي ديدم از
 
مخلوق بي وجدان جهان را با همه زيبايي و زشتي،
 
به روي يكدگر، ويرانه مي كردم
 
 
 
 
عجب صبري خدا دارد !

اگر من جاي او بودم ...
موضوعات مرتبط: ادبی
برچسب‌ها: عجب صبری خدا دارد
ادامه مطلب
[ 91/12/19 ] [ 8:10 ] [ طاهره مسجدی ]

اشعار زیبای زنده یاد فریدون مُشیری :

شعر مشهور  و زیبای  کوچه 

 

 

شعر مشهور  و زیبای  کوچه  از زنده یاد فریدون مُشیری:

 

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم،

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم،

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،

شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
ادامه مطلب
[ 91/12/19 ] [ 8:8 ] [ طاهره مسجدی ]

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه چهارم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.


سوالات امتحانات مدارس سال چهارم

 آزمون در خانه کلیه دروس
پیک هفته اول اسفند (جدید)

تکلیف آدینه معرفت هستی آدینه شماره 17 ریاضی  تکلیف آدینه (جدید)
آزمون علمی ناحیه 4 
آزمون علمی 92 پیک شماره 16 معرفت هستی 
آزمون علمی-اردیبهشت 91آزمون علمی ناحیه 4آزمون علمی آذرماه 92 

 ریــــــاضیات
آزمون دیماه 92 
پیک آدینه شماره12 دیماه 92 
آزمون ریاضی-ارسالی از مژگان طائی 
آزمون 24 آذر 
آدینه شماره 12 
آدینه شماره 13 
تکلیف هفته آخر آذرماه 
پیک هفته- 5 و 6 دیماه 
آدینه شماره 10 
سوالات تستی 
ریاضی تا صفحه50
ریاضی آذر ماه 92  
آدینه 20 آذرماه 92 سوالات تستی دوره ای سوالات ریاضی همراه با علوم 
آدینه شماره 5 آدینه شماره 6آدینه شماره 7 
آدینه شماره 2آدینه شماره 3آدینه شماره 4 
آدینه شماره 11 ضربهای چند رقمی در چند رقمی آدینه شماره 1
آزمون ریاضی 3 آذر آدینه آذرماه 
نمونه سوالات 25 آذر 92 
آزمون ریاضی پایان آذرماهآزمون ریاضی پایان دی ماهآزمون ریاضی اردیبهشت ماه(کل کتاب)
کار در کلاس شماره 2 و 3فعالیت پایان هفته شماره یک (1)فعالیت پایان هفته(آدینه) شماره 2
ریاضیریاضیریاضی خرداد ماه
آزمون ریاضی استرالیا-پایه سوم و چهارم ابتدایی(سال 89 )


 علــــــــوم تجربــــی
نمونه سوال بخش۴ 

آزمون عملکردی- فصل جانوران بی مهره آزمون بخش مخلوط ها 
نمونه سوال 
آزمون عملکردی - فصل پنج مخلوط ها آزمون عملکردی فصل مخلوط ها2آزمون تا بی مهرگان 
آزمون علوم پایان دی ماهآزمون علوم اردیبهشت ماه(کل کتاب)آزمون عملکردی علوم
علوم خردادماهآزمون علوم فروردین ماهآزمون علوم پایان آذر ماه

  فارسی
آزمون بنویسیم(ادبیات)پایان آذرماهآزمون بنویسیم اردیبهشت ماه(کل کتاب)ارزشیابی فارسی درس 1و2و3و22
آزمون بنویسیم پایان دی ماهبنویسیمبنویسیم- انشاخردادماه

  جغرافیا

آزمون جغرافیا آذرماه 92


آزمون جغرافی اردیبهشت ماه(کل کتاب)پرسش و پاسخ کلیه ی درس های بخوانیم-تعلیمات اجتماعی و علوم  آزمون ارزشیابی تستی تمام دروس-آبان ماه 92 
آزمون جغرافیا پایان آذر ماهآزمون جغرافیا پایان دی ماهآزمون جغرافی فروردین ماه
جغرافیجغرافی خردادماهتاریخ و مدنی خرداد ماه

  تاریخ و مدنی
آزمون تاریخ و مدنی 
امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول 

آزمون تاریخ و مدنی پایان آذر ماهآزمون تاریخ و مدنی پایان دی ماهآزمون تاریخ و مدنی اردیبهشت ماه(کل کتاب)
[ 91/12/19 ] [ 7:59 ] [ طاهره مسجدی ]

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس و آدینه و پیک های آموزشی مربوط به

پایه دوم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد 

نظر،کلیک نمائید.

ریــــــاضیات
آزمون اسفندماه (جدید)

نمونه سوال فصل 3و4 آزمون بهمن ماه (جدید)آزمون اسفند ماه 92  (جدید)
آزمون نوبت دومارزشیابی ریاضینمونه سوال چهارفصل 
کار در خانه ریاضی شماره 9 کار در خانه ریاضی شماره 10نمونه سوالات تیزهوشان 
نمونه آزمون تیزهوشان (توان برتر) آزمون پایان فصل 5  تکلیف پایان هفته 
آزمون عملکردی فصل دوم نمونه سوال بهمن ماه 91 سوال ها ی تستی از همه دروس(شماره 3) 
آزمون دی ماه 92 آزمون پایانی فصل ۴ رو هم (توان برتر)تمرین پول وساعت (نیمه ی اول دی ماه 92)
المپیادعلمی-دیماه 91 سوال تستی کلیه دروس تمرین وآزمون فصل 4  
ریاضی آبانماه 92سوال 12 دیماه 92 آزمون ریاضی آذر92 
آزمون عدد نویسیپیک آدینه شماره 12 دیماه 92ارزشیابی ریاضی
تمرین ساعتآزمون فصل سومآدینه شماره 11
المپیاد علمی -1 دیماه 92پیک شماره 13آزمون فصل سوم
ریاضی 
ریاضی 15 آذر92 
ریاضی 4 دیماه92 
آدینه شماره 7 
آدینه 20 آذرماه 92 
تکلیف آدینه 
آدینه شماره 4 
آدینه شماره 5 
آدینه شماره 6
آدینه شماره 1 
آدینه شماره 2 
آدینه شماره3
آدینه هفته سوم مهر 
تمرین خام ریاضی 
آدینه 
سئوالات ریاضیتمرین ساعت و جمع اعداد دو رقمی وکاربردآن درحلّ مسالهتکلیف آدینه-آبان 92
ریاضی منطقه 12 تهران سال 91ارزیابی ریاضیریاضی-اندازه گیری
ارزیابی میان نوبت اول ریاضیریاضیریاضی-آبانماه 91
ریاضیریاضیریاضی-آبانماه 91
آزمون عملکردی ریاضیریاضی-دیماهریاضی
ریاضیریاضیریاضی
ریاضیریاضیریاضی
ریاضیریاضیریاضی-آذرماه 91
ریاضی-بهمن ماه 91ریاضی-دیماه 91ریاضی
ریاضیریاضی


علـــــوم تجربــــی
فعالیت تکمیلی فصل 6  

علوم-گردش زمینعلوم-موضوع گردش زمینکاربرگ تمرینی با موضوع حفط محیط زیست 


فارسی
ارزشیابی فارسی 

ارزشیابی فارسی (مهارت های نوشتاری) 
آزمون املا آذر 92 
ارزشیابی جمله نویسی دی ماه 92 
املای کامل کردنی 
 
املای کامل کردنی درس هفتم دوستان ما 
ارزشیابی-املای کامل کردنی
تمرین درس اول (واژه سازی)آزمون عملکردی جمله سازیآزمون عملکردی کلمات هم معنی-آذر 92 
ارزیابی نوبت اول جمله سازیجمله نویسیجمله نویسی
جمله سازیاملافارسی
فارسیارزیابی میان نوبت اول فارسیفارسی
فارسیفارسی
فارسی

هدیه های آسمان
نمونه سوال 


آدینه و پیک های آموزشی
پیک نوروزی (جدید)

پیک سیب قرمز ش 20 (جدید)پیک سیب قرمز ش 21 (جدید)تکلیف آدینه (جدید)
آدینه شماره 3 پیک آموزشی شماره  4 کاردرخانه 
تکلیف آدینه معرفت هستی پیک دومی ها شماره 4 ماهنامه برای اول اسفندماه  
پیک سیب قرمز ش 17 پیک سیب قرمز ش 18 پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
پیک سیب قرمز شماره 16 پیک آدینه شماره 13-18دیماه 92 پیک آدینه شماره 14-25 دیماه 92
پیک سیب قرمز شماره 12پیک سیب قرمز شماره 14 پیک سیب قرمز شماره 15 
پیک سیب قرمز شماره 7پیک سیب قرمز شماره 8 پیک سیب قرمز شماره 9 
پیک سیب قرمز شماره 4پیک سیب قرمز شماره 5پیک سیب قرمز شماره 6 
 پیک سیب قرمز شماره 1پیک سیب قرمز شماره 2پیک سیب قرمز شماره 3
[ 91/12/19 ] [ 7:57 ] [ طاهره مسجدی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درس ادیب اگر بُوَد زمزمه ی محبّتی

جمعه به مکتب آوَرَدطفلِ گُریزپای را

(نظیر نیشابوری)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام به همه ی همکاران محترم و

همچنین دانش آموزان عزیزم ...

دبیر ادبیات ـ املا ـ انشای فارسی

و مطالعات اجتماعی در دبستان و

دوره ی راهنمایی،مدارس شهرستان

اصفهان هستم و ساعاتی نیز در

دبیرستان،زبان فارسی و ادبیات فارسی

تدریس می کنم ...


امسال برای اولین بار جسارت کردم و

ریاضی و علوم ششم دبستان را نیز

تدریس کردم ...


و به جرأت میگم که تدریس هیچ درسی

به اندازه ی تدریس درس«ادبیات فارسی»

شیرین و لذت بخش نیست...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدفم از مطالب این وبلاگ کمک به

دانش آموزان در فراگیری مطالب کتاب

درسی می باشد.

امیدوارم مطالب وبلاگ برای شما

عزیزان مفید باشد.

هر گونه سؤال،پیشنهاد، انتقاد و نظر

درباره ی مطالب این وبلاگ دارید در

قسمت نظرات وبلاگ بگذارید سعی

می کنم در اسرع وقت پاسخ شما

عزیزان را بدهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیدوارم در درس و زندگی موفّق و

سربلند باشید ...


به امید موفّقیت شما دانش آموزان

عزیزم در تمام مراحل زندگی ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1 ـ گفت استاد مَبَر درس از یاد

یاد باد آنچه مرا گفت استاد2 ـ یاد باد آنکه مرا یاد آموخت

آدمی نان خورد از دولت یاد


3 ـ هیچ یادم نرود این معنی

که مرا مادرِ من نادان زاد


4 ـ پدرم نیز چو استادم دید

گشت از تربیت من آزاد


5 ـ پس مرا منّت از استاد بود

که به تعلیم من اُستاد اِستاد


6 ـ هر چه دانست بیاموخت مرا

غیر یک اصل که ناگفته نهاد


7 ـ قدرِ استاد نکو دانستن

حیف استاد به من یاد نداد ...


( شاعر :ایرج میرزا )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به پای خودمان :


خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان

انتخابی است که کردیم برای خودماناین و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند

غم نداریم ، بزرگ است خدای خودمانبگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند

خودمان آینه هستیم برای خودمانما دو رودیم که حالا سر دریا داریم

دو مسافر یله در آب و هوای خودماناحتیاجی به در و دشت نداریم اگر

رو به هم باز شود پنجره های خودمانمن و تو با همه ی شهر تفاوت داریم

دیگران را نگذاریم به جای خودماندیگران هر چه که گفتند بگویند،بیا

خودمان شعر بخوانیم برای خودمان


(شاعر : مهدی فرجی)
موضوعات وب
امکانات وب
تماس با ما